• 1


  PLATFORMA E-LEARNINGOWA KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

  Witamy na platformie zdalnego nauczania Uniwersystetu Pomorskiego w Słupsku

  Platforma uruchomiona jako CKEL Centrum Kształcenia E-learningowego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersystetu Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu 
  Zintegrowany Program Uczelni - jakość dla rozwoju w 2019 roku.

  Platforma zawiera kursy przeznaczone dla studentów naszego Uniwersystetu. W celu korzystania z zasobów platformy wymagane jest posiadanie konta na platformie Moodle.
  Kursy są pogrupowane w kategorie, a dostęp do nich jest możliwy tylko za pomocą klucza.

  E-LEARNING PLATFORM FOR THE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND NATIONAL SECURITY

  Welcome to the distance education platform of the Pomeranian University in Słupsk. 
  The CKEL e-learning platform was created as a part of the ‘Integrated University Program - Quality for Development’ project in 2019.

  The platform includes courses intended for students of our University. In order to use the platform’s resources, you must have an account on the Moodle platform. 
  Courses are grouped into categories and can only be accessed with a key.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Available courses

Język angielski - grupa A

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Język angielski - grupa B

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Deutsch- erstes Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia teoretyczne

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Podstawy wiedzy o prawie - zajęcia praktyczne - ćw. gr A

Kurs przeznaczony dla studentów studiów w systemie blended-learning...
Course

Deutsch- zweites Semester Studien ersten Grades

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, I...
Course