1

Pomoc techniczna

Aby odzyskać hasło/login do platformy należy skontaktować się z administratorem systemu pod adresem administrator.platformykbn@apsl.edu.pl

W przypadku problemów z funkcjonowaniem platformy, użytkownikom zapewniana jest pomoc techniczna świadczona poprzez pocztę elektroniczną. Pomoc ta jest dostępna w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00.

Dane kontaktowe:

email: administrator.platformykbn@apsl.edu.pl

W przypadku problemów z logowaniem wskutek zagubienia danych uwierzytelniających (loginu lub/i hasła), należy skorzystać z wbudowanego w platformę systemu odzyskiwania danych.

Last modified: Thursday, 24 September 2020, 7:07 PM